ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา

พิธีพระราชทานรางวัลครูสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 เมื่อวันที่ 29-30 ตุลาคมที่ผ่านมา สำเร็จลุล่วง ราบรื่น เรียบร้อย สมวัตถุประสงค์สำหรับงานสำคัญทางการศึกษาระดับภูมิภาคและนานาชาติ

ภายใต้ความร่วมมือ นำโดย มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี คุรุสภา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำอาเซียน 10 ประเทศ และติมอร์ เลสเต ภาคเอกชนไทยและอาเซียนทุกประเทศ

ครู อาจารย์ นักการศึกษาและผู้สนใจปัญหาการศึกษาไทยที่มีความเชื่อร่วมกันว่า การปฏิรูปครู ทั้งการผลิต การใช้และการพัฒนา คือคานงัดใหญ่ที่จะพลิกฟื้นการศึกษาไทยได้สำเร็จ ยังไม่ได้ชมการถ่ายทอดพิธีและการประชุมวิชาการนานาชาติ ติดตามย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์มูลนิธิรางวัลสมเด็จ เจ้าฟ้ามหาจักรีและกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา รับรองไม่ผิดหวังแน่นอน

นอกจากแนวคิด วิธีปฏิบัติงาน ปฏิบัติตน ประสบการณ์ ผลงานของครูผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับพระราชทานรางวัลจากทุกชาติแล้ว นักคิด นักการศึกษาระดับแนวหน้าจากประเทศที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาการศึกษาเข้าร่วมให้ความรู้ ความคิด ถ่ายทอดบทเรียนให้กับผู้สนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างน่าประทับใจ

ในฐานะผู้สังเกตการณ์ทางการศึกษา ขอเป็นโซ่ข้อกลางถ่ายทอดสาระสำคัญย้อนหลัง เพื่อให้ทุกคน ทุกฝ่ายที่สนใจได้รับรู้ รับฟังกว้างขวางยิ่งขึ้น โดยเฉพาะปาฐกถาพระราชทานจากประธานในวันเปิดงานและเปิดประชุมวิชาการนานาชาติ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำรัสแสดงความยินดีกับครูผู้ได้รับรางวัล ซึ่งคือครูผู้อุทิศตนช่วยในการพัฒนาเด็กเยาวชนเพื่อให้ประเทศและภูมิภาคเรามีอนาคตที่ดีขึ้น และรู้สึกดีใจที่พิธีพระราชทานรางวัลในครั้งนี้จัดขึ้นพร้อมกับการประชุมวิชาการระดับภูมิภาคที่เน้นบทบาทที่สำคัญของครูที่จะสร้างการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งการพัฒนาคนรุ่นใหม่จะเป็นจริงได้อยู่ที่ครู เพราะครูต้องเผชิญกับความท้าทายในการสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ซึ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ช่วยให้เกิดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) แต่ครูยังเป็นปัจจัยสำคัญทำให้นักเรียนมีความพร้อมสำหรับอนาคต

ทุกวันนี้ครูได้รับผิดชอบในการปรับตัวตามสถานการณ์ New Normal โดยครูต้องพยายามอย่างต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและมีสุขภาพความเป็นอยู่ที่ดี

ทรงปาฐกถาพิเศษเรื่อง การทรงงานในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และเรื่องการพัฒนาครูและสถานศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ว่าในสถานการณ์โควิด-19 พวกเราควรพยายามให้ความมั่นใจได้ว่านักเรียนมีสุขภาพที่ดีและปลอดภัย ในสถานการณ์เช่นนี้นักเรียนสามารถเรียนทางออนไลน์แต่อาจไม่สะดวกโดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล

จึงอยากแลกเปลี่ยนกรณีองค์กรภาคประชาสังคมที่สามารถทำอะไรได้บ้าง เช่น การจัดหาถุงยังชีพในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคกลาง เดิมเป็นอุปกรณ์ยังชีพ จึงมีแนวคิดว่าน่าจะมีแบบฝึกหัด อุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียน ซึ่งเรียกว่าถุงยังชีพเพื่อการศึกษา โดยมีครู อาสาสมัคร และพระ นำของเหล่านี้ไปให้กับนักเรียนที่บ้าน

ในสถานการณ์โควิด-19 ข้าพเจ้าได้เพิ่มหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ แบบฝึกหัด สมุดให้กับนักเรียน รวมถึงการใช้ศาลาการเปรียญเป็นศูนย์กลางกระจายอาหารเพื่อให้ครอบครัวมารับ

ในความคิดของข้าพเจ้า นักเรียนต้องได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ และได้รับสารไอโอดีนและธาตุเหล็กเพื่อดูแลสุขภาพในทุกช่วงวัย นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกับหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียในการพัฒนาการศึกษา แม้จะมีสถานการณ์โควิดแต่ชีวิตต้องดำเนินต่อไป และหลังจากสถานการณ์โควิดชีวิตอาจจะไม่เหมือนเดิม ไม่เฉพาะนักเรียนเท่านั้น แต่รวมถึงประชาชนควรจะต้องศึกษาหาความรู้และทักษะใหม่ๆ ในการประกอบอาชีพและในการศึกษาในยุค New Normal

ข้าพเจ้าสังเกตว่ามีนวัตกรรมการเรียนรู้แบบใหม่เข้ามา หากเรายังไม่สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ได้ เราควรใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมเหล่านี้

สิ่งสำคัญคือ เราควรจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์และเรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เราสร้างและประดิษฐ์ และจะใช้นวัตกรรมเหล่านี้เพื่อพัฒนาสังคมต่อไป

ที่สำคัญคือการหาวิธีเพื่อรักษาตัวเองและผู้อื่นให้ปลอดภัยจากโควิด-19 เราต้องปกป้องตนเองและผู้อื่น

ครับ เนื้อหาสาระทั้งหมดของงานพิธีและการประชุมวิชาการนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีคงรวบรวม เรียบเรียงโดยละเอียดออกมาทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะทั้งในประเทศไทย อาเซียน ติมอร์ เลสเต และแวดวงการศึกษานานาชาติ

เช่นการจัดงานและประชุมวิชาการนานาชาติทุกครั้งที่ผ่านมา โปรดรอติดตาม

สมหมาย ปาริจฉัตต์

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line ได้ที่นี่

บทความก่อนหน้านี้ผู้การจ๋อ สืบภาค 2 เจ๋งจัดทีมลาดตระเวนออนไลน์เป็นสายตรวจป้องกันเหตุในโลกโซเชียล
บทความถัดไป‘ดอร์ทมุนด์’ ขาดอาวุธหนักอีกยาว ‘ฮาแลนด์’ พักยาวจนปีใหม่