นักสิทธิสตรี ชี้ปมสั่งนิสิตแต่งสลับเพศรับปริญญา ต้องตรวจจิตเวช ถือว่าผิด พ.ร.บ.เท่าเทียมฯ

นักสิทธิสตรี ชี้ปมสั่งนิสิตแต่งสลับเพศรับปริญญา ต้องตรวจจิตเวช ถือว่าผิด พ.ร.บ.เท่าเทียมฯ

กรณีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ออกประกาศให้นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561-2562 และต้องการขอแต่งกายสลับเพศเพื่อเข้ารับพระราชปริญญาบัตรในปีพ.ศ.2565 ทำนัดตรวจที่คลินิกจิตเวชของโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่ 1-9 พฤศจิกายน จนเกิดกระแสวิพาษ์วิจารณ์ในโลกโซเซียลถึงการปฏิบัติที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและเป็นการเลือกปฏิบัติ โดยล่าสุดผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ได้ออกมาชี้แจงว่าเป็นเพียงการสื่อสารคาดเคลื่อน เพราะเพียงให้ไปขอใบรับรองแพทย์ยืนยันตัวตนทางเพศสภาพ ไม่ถึงขั้นต้องพบจิตแพทย์นั้น

จากข่าว – โซเชียลวิจารณ์ประกาศโรงพยาบาล ม.บูรพา ให้นิสิตแต่งสลับเพศรับปริญญาบัตร ตรวจจิตเวชก่อน ผู้ช่วยอธิการฯ ชี้แจง

ประกาศ

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน นางสาวสุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง ผู้อำนวยการมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม กล่าวว่า ประกาศโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาที่ออกมา หากดำเนินการจริง หรือพบเห็นสถาบันการศึกษาอื่นๆ ดำเนินการเช่นที่ว่า ถือว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศพ.ศ.2558 มาตรา 3 ระบุการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ และมาตรา 17 ระบุการกำหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ ประกาศของหน่วยงานรัฐ ที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ จะกระทำมิได้ โดยสามารถร้องเรียนผ่านคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (วลพ.) หรือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)

ขณะที่ นายจะเด็จ เชาวน์วิไล ผู้อำนวยการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล กล่าวว่า ผู้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยเป็นช่วงวัยที่มีวุฒิภาวะ สิ่งที่มหาวิทยาลัยควรบ่มเพาะคือเรื่องสิทธิเสรีภาพ ความเป็นอิสระ ที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าผู้บริหารบางแห่งอาจยังมีความคิดเชิงอนุรักษ์ จนทำให้เด็กต้องออกมาเรียกร้องเรื่องเสรีภาพ เรื่องเพศสภาพ หรือบางแห่งยังพบอาจารย์คุกคามทางเพศนิสิตนักศึกษา นอกเหนือจากเรื่องการแต่งกาย มหาวิทยาลัยควรมีกลไก การให้สิทธิเสรีภาพแก่นิสิตนักศึกษาและควรเป็นที่ที่ปลอดภัย ไม่ใช่ริดรอนสิทธิเสรีภาพโดยสร้างกฎระเบียบขัดขวางหรือถูกคุกคามทางเพศ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line ได้ที่นี่

บทความก่อนหน้านี้เช็กด่วน! คืนนี้ กทม.หลายพื้นที่น้ำประปาไหลอ่อน กปน.หยุดจ่ายน้ำตัดบรรจบท่อ-บำรุงรักษาระบบ
บทความถัดไปบิ๊กแจง ทดสอบวัดความรู้รองผกก.-ผบ.หมู่ เพิ่มศักยภาพการทำงานตำรวจไซเบอร์