ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จับมือ ล็อกซซิม ผลิตบุคลากรรับมือภัยพิบัติ และสถานการณ์ฉุกเฉิน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จับมือ ล็อกซซิม ผลิตบุคลากรรับมือภัยพิบัติ และสถานการณ์ฉุกเฉิน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ บริษัท ล็อกซเล่ย์ ซิมูเลชั่น เทคโนโลยี จำกัด หรือ ล็อกซซิม ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วย การจัดฝึกอบรมและผลิตบุคลากรที่มีประสิทธิภาพด้านภัยพิบัติและฉุกเฉินร่วมกัน โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ นารถธนะรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร และน.ส.พัชฌา ชุติมา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ.ล็อกซเล่ย์ ซิมูเลชั่น เทคโนโลยี ร่วมลงนามบันทึกดังกล่าว ณ ห้องประชุมใหญ่ MC๒๓๒ ชั้น ๓ อาคารบริหาร ๒ สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

4 พฤศจิกายน 2564, นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวว่า ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินการจัดฝึกอบรมและการบริการด้านวิชาการ ด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยผ่านการจำลองสถานการณ์เสมือนจริง เพื่อบูรณาการองค์ความรู้แก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงภาคประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง การลงนามในครั้งนี้ ศูนย์ฯ ได้รับความร่วมมือจาก ล็อกซซิม สนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีซิมูเลชั่นที่ทันสมัย เข้ามาใช้ฝึกอบรมเพื่อผลิตบุคลากรให้มีความพร้อมความเข้าใจในการรับมือด้านสาธารณภัยต่างๆ อย่างเป็นระบบอันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ตลอดจนประชาชนทั่วไป

ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ ประธานกรรมการ บจ.ล็อกซซิม เผยว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสนำเทคโนโลยีที่มีอยู่มาช่วยสนับสนุนการพัฒนาบุคลกรของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งเทคโนโลยีซิมูเลชั่นที่ทันสมัยของล็อกซซิม สามารถจำลองรูปแบบสถานการณ์เสมือนจริงได้ทุกรูปแบบ ได้แก่ การเกิดอัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย หรืออุบัติบนท้องถนน เพื่อใช้ฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้มีความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากเทคโนโลยีการจำลองสถานการณ์หลายรูปแบบแล้ว ล็อกซซิม ยังเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ซิมูเลเตอร์สำหรับการฝึกต่างๆ อาทิ เครื่องฝึกขับรถจำลอง (Driving Simulators) ระบบฝึกจำลองการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command Simulators) เครื่องฝึกจำลองเครื่องยนต์ทางการเกษตร (Agriculture Simulators) และเครื่องฝึกจำลองเครื่องยนต์ทางการก่อสร้าง (Construction Simulators) ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือผู้ที่สนใจเทคโนโลยีซิมูเลชั่น สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://loxsim.com หรือ โทร. 02-348-8197.

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line ได้ที่นี่

บทความก่อนหน้านี้“พุทธบริษัทวัดวังใหญ่ นาทวี สงขลา” ร้อง กมธ.ศาสนาฯ ช่วย หลังวัดถูกขายทอดตลาด
บทความถัดไปภรรยาเก่า-ลูกสาวหัวหน้า รปภ.ติดต่อขอรับศพ สลดยากจนไร้เงินทำศพ