แพทยสภา จี้ปลัด สธ.ทบทวนเกณฑ์จับสลากหมอใช้ทุน ชี้คะแนน ศรว.แบ่งความเก่งไม่ได้

ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา /แฟ้มภาพ

แพทยสภา จี้ปลัด สธ.ทบทวนเกณฑ์จับสลากหมอใช้ทุน ชี้คะแนน ศรว.แบ่งความเก่งไม่ได้

วันที่ 4 พฤศจิกายน ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา ได้ทำหนังสือถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กรณีเรื่อง ขอให้ทบทวนการให้คะแนนการสอบของ ศรว. มาคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดสํานักงานปลัด สธ.

ทั้งนี้ ข้อความในหนังสือระบุว่า

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามที่สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศเกณฑ์ลายละเอียดการคัดเลือกเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ โดยในข้อ 8 กําหนดเกณฑ์การตัดสินดังนี้

การประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ขั้นตอนที่ 1 คือ 40 คะแนน ขั้นตอนที่ 2 คือ 60 คะแนน รวมทั้งหมด 100 คะแนน ในกรณีที่มีคะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ใด้คะแนนการสอบขั้นตอนที่ 2 มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้า คะแนนการสอบขั้นตอนที่ 2 เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจําตัวสมัครเข้ารับการคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่ สูงกว่า

แพทยสภาขอเรียนให้ทราบว่า การสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ของ ศรว. เป็นการจัดสอบเพื่อวัดความรู้ขั้นพื้นฐานในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมและได้ผลการสอบเป็น ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน เท่านั้น ศรว. ยังได้แจ้งให้ผู้เข้าสอบทราบด้วยว่า ไม่ควรใช้คะแนนเพื่อเปรียบเทียบว่า ผู้สอบคนใดมี ความสามารถเหนือว่าผู้สอบคนอื่น เนื่องจากเนื้อหาข้อสอบไม่ครอบคลุมความรู้ชั้นสูงในโรคหรือภาวะที่ซับซ้อน ดังนั้น ข้อกําหนดในการคัดเลือกบุคคลดังกล่าวข้างต้น จึงไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประเมินความรู้ ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาทบทวนข้อกำหนดดังกล่าว โดยไม่ใช้คะแนนของการสอบเพื่อประเมินความรู้ ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 ของ ศรว. ในการจัดลําดับเพื่อบรรจุ แพทย์เข้ารับราชการ จักเป็นพระคุณยิ่ง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line ได้ที่นี่

บทความก่อนหน้านี้‘ไทยลีก’ หารือสโมสรชงแนวทางเลื่อนคิวเตะ เอื้อทัพ ‘ช้างศึก’ เก็บตัวลุยซูซูกิคัพ
บทความถัดไปตัวไป ใจยังอยู่ ‘รัสเซล โครว์’ ทวิต ฉันคิดถึงประเทศไทย