รับสมัครงาน บริษัท มติชน จำกัด(มหาชน) บริษัท ข่าวสด จำกัด (เครือมติชน) บริษัท งานดี จำกัด (เครือมติชน)

บริษัท มติชน จำกัด(มหาชน)

ผู้สื่อข่าว (ประชาชาติธุรกิจ)

 • วุฒิปริญญาตรี
 • อายุ 21 ปี ขึ้นไป
 • รักการเขียนข่าว ติดตามกระแสโลกทันเหตุการณ์
 • คิด/วิเคราะห์มุมมองข่าวเศรษฐกิจได้
 • ทำได้ทั้งออนไลน์และสิ่งพิมพ์
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Account Executive

 • วุฒิปริญญาตรี
 • อายุ 23 – 30 ปี
 • มีบุคลิกภาพดี มีใจรักในงานขาย
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Ad Network Support

 • วุฒิปริญญาตรี
 • มีความรู้และประสบการณ์ในส่วนของ Google Ad manager และ Facebook มาก่อน
 • ประสานงานกับ Ad Network เจ้าใหม่ วางแผน ตั้งค่า ตรวจสอบ เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดรายได้
 • เข้าใจ Digital Marketing และชอบที่จะเรียนรู้ Update Technology ใหม่อยู่ตลอดเวลา
 • รายงานรายได้ประจำเดือน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

Creative Art

 • วุฒิปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 23 – 30 ปี
 • มีความชำนาญการใช้โปรแกรม Illustrator, Photoshop, Indesign
 • สามารถวางแผนการออกแบบอย่างเป็นขั้นตอน และ สามารถทนแรงกดดันได้ดี
 • มนุษยสัมพันธ์เข้ากับผู้อื่นได้ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Project Executive

 • วุฒิปริญญาตรี
 • อายุไม่เกิน 30 ปี4.มนุษยสัมพันธ์เข้ากับผู้อื่นได้ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • สามารถทำงานล่วงเวลาและวันหยุดได้
 • สามารถเดินทางไปทำงานในพื้นที่ต่างจังหวัดได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่(ถ้ามีประสบการณ์จะพิจาราณาเป็นพิเศษ)

PR Executive

 • วุฒิปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและทักษะการสื่อสาร การผลิตสื่อ การออกแบบสื่อ
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในขอบข่ายงานที่รับผิดชอบ
 • มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน
 • สามารถทำงานล่วงเวลาและวันหยุดได้
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้

บริษัท ข่าวสด จำกัด (เครือมติชน)

Traffic Online (เจ้าหน้าที่ประสานงานโฆษณาออนไลน์)
• วุฒิปริญญาตรี
• มีความรู้ความเข้าใจ Socail Media (Facebook/Line/IG/Twitter)
• ถ้ามีประสบการณ์ด้าน Boot Post Facebook จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีคอมพิวเตอร์ส่วนตัว
• มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ Windows พื้นฐานได้ดี
• มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น ในการทำงาน มีใจรักบริการ
• สามารถทำงานออนไลน์นอกเวลาได้

บริษัท งานดี จำกัด (เครือมติชน)

ผู้จัดการบริหารงานสโตร์ 

 • วุฒิปริญญาตรี
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • มีประสบการณ์บริหารจัดการคลังสินค้า 5-10 ปี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี

พนักงานขาย

 • วุฒิปริญญาตรี
 • อายุ 25-35 ปี
 • ยิ้มแย้ม อัธยาศัยดี มีจิตบริการ ในงานบริการ
 • มีความกระตือรือร้น
 • รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • พร้อมเรียนรู้และเริ่มงานได้ทันที

พนักงานบัญชี(เร่งรัดหนี้สิน)

 • วุฒิปริญญาตรี (บัญชีและการเงิน)
 • อายุ 25-35 ปี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทนและมีทักษะการสื่อสารเจรจาต่อรองได้ดี

พนักงานปริมาณหนังสือ

 • วุฒิปริญญาตรี
 • อายุ 25-35 ปี
 • ใช้โปรแกรม Microsoft office,excel advance รวมถึงเรียนรู้การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
 • มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา ละเอียดรอบครอบ
 • มีทักษะการสื่อสารและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานในการติดต่อประสานงาน

สนใจร่วมงานกับเรา ส่ง Resume ของท่านมาได้ที่  E-Mail : Hrmatichon@matichon.xingyuns.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร.02-589-0020 ต่อ 1722,1723 เวลา 08.30น. – 16.00น. 

ยกเว้น เสาร์ – อาทิตย์

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line ได้ที่นี่

บทความก่อนหน้านี้ไต้หวันชิงรุก ใช้การประชุมเอเปค เร่งหาเสียงสนับสนุนเข้าร่วม ‘ซีพีทีพีพี’
บทความถัดไป“ซีพีเอฟ” จับมือคู่ค้า เดินหน้ายกระดับห่วงโซ่อุปทาน สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน