ประกันสังคม พร้อมจ่ายชดเชยรายได้ลูกจ้างผู้ประกันตน ม.33 ที่ส่งเงินสมทบไม่ครบ 6 เดือน คนละ 1.5 หมื่นบ. ตามมติ ครม.

ประกันสังคม พร้อมดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ที่อนุมัติโครงการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอขอให้แก่กลุ่มผู้ประกันตนที่ไม่ได้รับการชดเชยรายได้เนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขการได้รับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน สำนักงานประกันสังคม เผยมีลูกจ้าง ผู้ประกันตน ผู้มีสิทธิ เกือบ 6 หมื่นราย แจงได้รับเงินจากกระทรวงการคลังเมื่อใด พร้อมโอนเงินเข้าบัญชีลูกจ้าง ผู้ประกันตนเดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน (มี.ค. – พ.ค.63) รวม 15,000 บาท จ่ายเพียงครั้งเดียว

นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวถึง มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ที่อนุมัติโครงการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ของโรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ว่าสำนักงานประกันสังคมพร้อมดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ให้จ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาในวงเงิน 15,000 บาท ให้กับลูกจ้าง ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ส่งเงินสมทบ เข้ากองทุนประกันสังคมไม่ครบ 6 เดือน ภายใน 15 เดือน โดยสำนักงานประกันสังคมพร้อมโอนเข้าบัญชีผู้ประกันตนเดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน (มีนาคม – พฤษภาคม 2563) รวม 15,000 บาท จ่ายเพียงครั้งเดียวหลังจากได้รับเงินจากกระทรวงการคลัง ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 จำนวนลูกจ้าง ผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยามีจำนวนทั้งสิ้น 59,776 คน ในวงเงินการจ่ายทั้งสิ้น 896,640,000 บาท

ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวในตอนท้ายว่า สำหรับการที่ผู้ประกันตนได้รับการเยียวยา ตามมติคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ นอกจากเป็นการช่วยเหลือเยียวยา และชดเชยการขาดรายได้เพื่อนำไปใช้จ่าย ในการดำรงชีวิตแล้ว ยังกลับไปเป็นเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ เนื่องจากมีการจับจ่ายใช้สอยมีการจ้างงาน อย่างต่อเนื่อง และนายจ้างสามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้ ทำให้มีรายได้และจ่ายกลับไปเป็นภาษีให้กับรัฐต่อไป

——————————

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line ได้ที่นี่

บทความก่อนหน้านี้นายกฯปลุกทุกส่วนราชการ ต้องปรับตัวนิวนอร์มอล ขอคนไทยเข้าร่วม ‘รวมไทยสร้างชาติ’
บทความถัดไป‘หลวงพ่อของเรา’ ‘หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง-หลวงพ่อใหญ่ วัดกวิศร์ฯ’ โดย นพ.วิชัย เทียนถาวร